Psychoterapia i psychoanaliza

410417-352x500Marie – Louise Von Franz ” Alchemia. Wprowadzenie do symboliki i psychologii”

Prawda, którą uzyskujemy z nieświadomości często jest bardzo gorzka. Przełykamy ją niczym gorzką pigułkę, bo zawiera oczywisty krytycyzm naszych postaw, a to jest zawsze trudnym doświadczeniem. Stąd właśnie pochodzi opór wobec psychologii, ponieważ wielu ludzi nie chce przełknąć tej gorzkiej pigułki. Mają niejasne przeczucie, że coś jest bardzo nie tak i że mogą powrócić do zdrowia, jeśli przyjmą pewien ładunek krytycyzmu. Są gotowi walczyć do upadłego, jeżeli krytyka pochodzi z zewnątrz, ale nie wiedzą co robić, gdy krytyka pochodzi z wewnątrz nich samych” str. 129

 

 

 

422553-352x500

Donald Kalsched ” Wewnętrzny świat traumy. Archetypowe obrony jaźni”

Jeżeli rozumiemy psychikę jako częściowo cielesną, a częściowo duchową (czy umysłową), niesie to ze sobą ważne implikacje. Jednym z niebezpieczeństw czyhających na psychoterapię jest to, że stanie się zbyt umysłowa (oparta na słowach) i utraci kontakt z ciałem. Jeżeli do tego dojdzie, to traci również kontakt z duszą. Podobnie niebezpieczeństwem wiążącym się z pracą skoncentrowaną jedynie na ciele, jest uwolnienie zbyt dużej energii somatycznej, niedostępnej dla umysłu pod postacią obrazów czy słów umożliwiających jej zrozumienie. Jeżeli afekty płynące z ciała nie są wyrażone na p oiomie werbalnym czy symbolicznym języku przestrzeni międzyludzkiej, to nie osiągają poziomu znaczenia, na którym mieści się psychika” (str 112-113).

” Jak mówił Jung, samo odreagowanie traumy nie jet czynnikiem leczącym: „powtórzenie to (doświadczenia) musi mieć miejsce w obecności lekarza”. Wydaje się, że obecność takiego świadka doświadczenia jest niezbędna i stwarza warunki, w których obecność drugiego powołuje psychikę od istnienia jako trzeci czynnik” (str. 114)

 

 

331037-352x500

Jolande Jacobi „Psychologia C.G. Junga”

„Zapobieżenie samotności i chaosowi współczesnego człowieka, osadzenie go w silnym nurcie życia, doprowadzenie do stanu, w którym ponownie zostanie połączona jego jasna strona świadomości z ciemną sferą nieświadomości, wszystko to jest sensem i celem jungowskiego prowadzenia duszy na drodze psychoterapii” str. 73

 

 

 

 

 

 

file_90368Carl Gustav Jung „Psychologia Kundalini-Jogi”

„Czymże są namiętności i emocje? Są źródłem ognia, zasobnika energii. Człowiek, który nie ma żaru w sobie, jest niczym – jest to osobnik płaski, śmieszny, dwuwymiarowy. Człowiek musi płonąć, nawet jeśli w ten sposobi robi z siebie błazna. Gdzieś w człowieku musi się tlić jakiś płomień, w przeciwnym bowiem razie nie ma w nim światła, ciepła – w ogóle nic w nim nie ma. Owszem, mieć ognie w sobie to nie jest sytuacja komfortowa – to bolesne, to źródło konfliktów, z pozoru robi to wrażanie straty czasu; tak czy owak jest to sytuacja przeciwna zdrowemu rozsądkowi” str.120

 

 

 

 

e. welldon

Estela V. Weldon „Matka, madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa”

” Gdy po raz pierwszy spotkałam tę kobietę, marzyła o tym, by rozpocząć indywidualną terapię u kobiety. To, jak sądzę, było przejawem głębokiej tęsknoty za zjednoczeniem z troskliwą i opiekuńczą matką, która szanuje swoją kobiecość i poradzi sobie z nienawiścią pacjentki i jej chęcią odwetu (…) Musiało minąć dużo czasu, pacjentka musiała przeżyć wiele  bolesnych sytuacji, zanim zrozumiała, że musi „zaryzykować” i zaufać kobiecie” str. 153

 

 

 

kod-duszyok_1186

James Hillman „Kod duszy”

„Nasza socjologia, psychologia i ekonomia – to znaczy nasza cywilizacja jako taka – zdają się nie być w stanie ocenić wartości ludzi, którzy nie odstają od reszty, którzy niczym szczególnym się nie wyróżniają. Tacy ludzie relegowani są do strefy przeciętności, do grona średnio inteligentnych i średni zdolnych(…)Właśnie dlatego tak olbrzymie, przesadnie wielkie znaczenie przypisuje się u nas „sukcesowi”: Tylko on bowiem stwarza okazję wyjścia z cienia, do wydobycia się z otchłani przeciętności i średniości. Media wyciągają cię stamtąd tylko wtedy, gdy lamentujesz i rozpaczasz po jakiejś tragedii, kiedy miotasz się i szalejesz po scenie lub kiedy przybierasz wydumane pozy  i wygłaszasz kontrowersyjne opinie; potem jednak z powrotem  „zwrócą” cię na miejsce, odkładając na półkę z napisem „szara, niczym się nie wyróżniająca przeciętność”. Media potrafi schlebiać, adorować, celebrować i przesadzać, cierpią jednak na chroniczny brak wyobraźni i dlatego niczego tak naprawdę nie widzą: str. 407-408

 

wielka-matka-fenomenologia-kobiecosci-ksztaltowanie-nieswiadomosci-b-iext9583759Erich Neumann „Wielka matka”

„Faktem jest jednak – i dotyczy to rzeczywistości analizy czy sytuacji analitycznej, z pewnością zaś dotyczy to rzeczywistości życia – że każdy krok jest tutaj indywidualny , każde marzenie senne niesie ze sobą ładunek nieprzewidywalności, każdą zaś zmianę możemy jedynie tak ogólnie przyporządkować jakiemuś schematowi rozwoju. W żywej rzeczywistości każdy rozwój zaskakuje, a mimo wszelkiej przyczynowości i sensowności wewnętrznej jest on czymś nowym, wyjątkowym i nie poddającym się próbom schematyzacji dla przeżywającej to i badającej świadomości” str.92