Zen.

„Góry są tylko górami

a rzeki jedynie rzekami;

po pierwszym przebłysku prawdy zen

góry nie są już więcej górami

a rzeki nie są rzekami;

po oświeceniu góry są znowu górami, a rzeki znowu rzekami”

Powiedzenie Zen

David Schiller „Mały poradnik Zen”, str. 12.

Posted in Blog.