podroz-na-wschod

Kod duszy.

„Intuicja nie jest procesem racjonalnym ani stanem emocjonalnym; jest ona czystym, szybkim i pełnym zrozumienia pojęciem istoty danej rzeczy, przy czym jej wyróżniającą cechą jest natychmiastowość tego procesu. Intuicyjne wglądy zdarzają się osobie  bez udziału jakiegokolwiek znanego nam procesu opierającego się na namyśle, czy refleksyjnym myśleniu (…)Intuicyjne wglądy zdarzają się nam; my sami ich nie wywołujemy. Przychodzą one do nas w postaci nagłego przebłysku idei, kategorycznego sądu w jakiejś sprawie, objawiania, uchwycenia sensu i znaczenia. Intuicja możne nam sugerować sposób postępowania, nie daje jednak gwarancji, że owo postępowanie będzie słuszne, czy prawdziwe, a nawet, czy nasza percepcja  danego obiektu jest zgodna z rzeczywistością. Intuicję przywołuje się róweniż w celu wyjawiania istoty kreatywności i geniuszu, tak więc próbuje się wytłumaczyć to, co niewytłumaczalne, odwołując się do procesu, który sam w sobie również jest niewytłumaczalny”

James Hillman „Kod duszy” str. 161-163

Posted in Blog.