Nazywam się Katarzyna Włoch Hyla

Psychoanalityczka jungowska.

W pracy terapeutycznej istotnym jest dla mnie zapożyczanie elementów różnych podejść terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii analitycznej C. G. Junga, która kształtuje mój sposób widzenia człowieka, towarzyszących mu bolączek, naturalnych potrzeb wzrostu psychologicznego i określenia własnej, niepowtarzalnej perspektywy rozwoju. Uważam, że różnorodność i łącznie technik terapeutycznych, przynosi wymierne rezultaty, podobnie jak szacunek wobec oporu i traktowanie objawów somatycznych, snów czy wszelkich przejawów kreatywności, jako metaforycznych sposobów komunikacji i form ekspresji nieświadomości. W pracy terapeutycznej towarzyszy mi myśl, że zrozumienie natury nieuświadomionych procesów, sił wewnętrznych, konfliktów i kompleksów oraz ich wpływu na codzienne życie, może okazać się momentem przełomowym, podobnie jak stopniowe odkrywanie przyczyn cierpienia psychicznego i duchowego. Również, że kluczową rolę w procesie zdrowienia ma nie tylko usuwanie objawów, lecz przede wszystkim poszukiwanie i rozumienie ich przyczyn.

Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza chronicznego smutku, straty, depresji, współuzależnienia, powtarzających się koszmarów sennych, nierozumianych objawów somatycznych, lękowych i nerwicowych, zaburzeń odżywiania, uzależnień, psychoterapia może okazać się skuteczną metodą leczenia. Jeśli jesteś osoba, która boryka się z problemami egzystencjalnymi, bądź ma poczucie, że stoi na życiowym zakręcie, czy utknęła w martwym punkcie, psychoterapia może być pomocna.

W terapii spotykam się także z osobami doświadczającymi szeroko rozumianych wczesnodziecięcych zranień, przemocy fizycznej i psychicznej, zaburzeń osobowości, PTSD, także sytuacji kryzysowych w obszarze osobistym i zawodowym.

Psychoterapia to nie tylko leczenie traum i trudności, ale także perspektywa dla tych, którzy mają przeczucie i potrzebę zmiany, lecz jest ona trudna do zdefiniowania. Jest możliwością dla osób zaciekawionych rozwojem osobistym, rozpoznaniem własnego potencjału, dla zaciekawionych wiadomościami, które niosą sny bądź spontaniczne skojarzenia związane ze sztuką, literaturą i innymi współczesnymi środkami wyrazu.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne, które pozwalają określić jaki rodzaj pomocy byłby najbardziej adekwatny.  Treści omawiane zarówno podczas konsultacji jak i psychoterapii objęte są tajemnicą. To bardzo ważne, by osoba mówiąca o trudnościach czy bolączkach miała poczucie komfortu, bezpieczeństwa i anonimowości.

Wykształcenie:

Ukończyłam całościowy kurs z zakresu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Kształciłam się w zakresie terapii ericksonowskiej i psychologii procesu, również podczas Interdyscyplinarnych Studiów nad Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, co miało duży wpływ na moje rozumnie koncepcji płci kulturowej, teorii społeczeństwa patriarchalnego oraz ról związanych z płciami.

Uczestniczyłam w kursie z zakresu opieki i medycyny paliatywnej. Pracowałam z pacjentami w terminalnym stadium choroby nowotworowej i ich rodzinami oraz osobami w żałobie. Mam doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej, zdobywałam je również pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w szkole, Ośrodku Edukacji Ekologicznej z dziećmi i młodzieżą oraz podczas stażu w gliwickim Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka”

Korzystam z regularnej superwizji oraz analizy własnej. Kształcę w zakresie psychoanalizy w szkoleniu zaawansowanym, organizowanym w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej http://analizajungowska.pl/Jestem członkinią PTPJ i rekomendowaną przez Towarzystwo terapeutką. Zostałam zaakceptowana jako kandydatka w szkoleniu analitycznym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej i przyjęta na indywidualną ścieżkę szkoleniową IAAP. We wrześniu 2020 roku zdałam Intermediate Exam, który jest ostatnim etapem do uzyskania tytułu analityczki jungowskiej.

W lipcu 2022 roku zdałam egzamin końcowy i uzyskałam tytuł psychoanalityczki jungowskiej w : International Association for Analytical Psychology (IAAP) podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Psychologii Analitycznej w Buenos Aires.  Moja praca końcowa rekomendowana przez egzaminatorki została wyróżniona w gronie siedmiu najlepszych.

Pracuję w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii http://fripp.org.pl/w Zabrzu i w gabinecie w Czeladzi, gdzie prowadzę psychoterapię, grupy terapeutyczne, szkolenia i warsztaty z zakresu interwencji kryzysowej, grup wsparcia oraz podstaw terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą.  Od 2012 roku jestem wiceprezeską FRIPP.

Prywatnie i zawodowo inspiruje mnie i zaciekawia psychologia analityczna C.G. Junga. Interesuje literatura, teatr, antropologia kulturowa, archetypowa różnorodność kobiecych postaci w mitologiach oraz zjawisko szarej strefy w ujęciu psychologii głębi. Ponadto kwestie tożsamości narodowej i religijnej w kontekście przemian kulturowych. W Instytucie Studiów Kulturowych RAVEN https://raven.edu.pl/ jestem autorką bloga Lśnienie Cieniahttps://raven.edu.pl/lsnienie-cienia-katarzyna-wloch-hyla/.Piszę również artykuły z zakresu psychoterapii dla czasopisma Doradca w pomocy społecznej https://doradcawpomocyspolecznej.pl/autor/katarzyna-wloch-hyla